För en framtid med mänsklig värdighet!

Ett liv i harmoni nås när de själsliga orsakerna till kroppens symptom blir medvetandegjorda, när dolda familjehemligheter blir belysta och förstås i sitt rätta sammanhang, när uppriktighet råder i alla relationer och maskerna i umgänget med medmänniskorna tagits av.

 

Vi erbjuder verktyg som leder dig till förändringar som ger dig välbefinnande. Vi hjälper dig att finna frid i livet och lösa konflikterna med dig själv och din omgivning.

 

För ett liv fyllt av mänsklig värdighet.

Cornelia Meßmer  
              *1967                  

uppväxt i Berlin,

bor i Lysvik sedan 2015   

Konstantin Meßmer

*1956

uppväxt i Mosbach/Baden,

bor i Lysvik sedan 2006

Om oss


Vi ser det som vår uppgift att kunna assistera i krissituationer med hjälp av metoderna vi beskriver här.

 

Själen innebär för oss allt som hör till människan men inte består av materia, dvs medvetande, tankar och känslor. Vi vet att vi själva är skapare till vår verklighet som gestaltas genom vårt medvetande och våra tankar. Därför bör vi först skapa harmoni i vårt energifält, så att kroppsfunktioner och social omgivning kan gestalta sig på ett harmoniskt sätt.

 

Den som vill uppleva denna befriande förändring är hjärtligt välkommen till oss.


Läs även min text om vägarna till läkning:

Våra redskap


Vi själva är skapare som gestaltar vår verklighet genom tankar och idéer om oss själva. Våra upplevelser under uppväxten och relationerna till våra förebilder präglar vår bild av oss själva. Bara du själv kan bedöma om du behöver mer harmoni i dina relationer - till andra eller till dig själv. Kroppsliga symtomer eller rädslor kan vara en anledning till att söka den förändring du behöver.
Vi erbjuder de bästa redskapen för att skapa harmoni i själ och kropp som i sin tur har hjälpt oss att mästra kriser och finna frid.

Du kan välja bland vårt utbud efter det du känner bäst för. Vi kan även spontant kombinera olika metoder om det känns rätt för att nå bästa resultatet. I alla fall avslutar vi inte behandlingar efter klockslaget, utan när du som klient känner dig belåten.

Klangmassage

 

Massage med klang sker utan direkt beröring av kroppen.


Att bota med klang är känt från Indien sedan 5000 år tillbaka.

Redan under fosterstadiet har ett barn kontakt med omvärlden genom hörseln. Därför banar ljud och toner en väg djupt in i själen och kopplar ihop en människa med det inre barnets oskuldsfullhet och tilltro.

Klangmassage är avslappnande för både kropp och själ och används framgångsrikt för stressrelaterade problem. Smärta och spänningar kan lösas upp när kroppens energinivå ökar. Klangmassage tillämpas också som komplement till fysioterapeutiska behandlingar.

 

Vid klangmassage placeras speciella handgjorda skålar med ett rikt spektrum av övertoner på den påklädda kroppen varpå de sätts i vibration. Klienten uppmärksammas på sina kroppsförnimmelser genom att tonerna både hörs och känns och därigenom stimulerar den självläkande kraften.

 

Reflektioner under behandlingen tas upp i samtal efteråt så att prat inte stör upplevelsen.


EFT - Knackningsakupressur

 

Förkortningen EFT står för ”Emotional Freedom Techniques” som etablerades av Gary Craig som hade stora framgångar hos traumatiserade Vietnam-veteraner. Genom knackning på aku­punktur-punkter med samtidigt uttalande av nyckelmeningar aktiveras livsenergin och blockeringar i energibanorna lösas upp. Resultatet blir avslappning och förmågan att acceptera och förlåta sig själv stärks avsevärt. Hur man förhåller sig till det egna lidandet förändras och man blir öppen för en mera harmoniskt social samlevnad och för nya steg i livet.

OH-cards

är ett kortspel som vill väcka din förvåning (oh!). Kort med bilder och ord kombineras och väcker associationer som visar vägen fram. Din själs inneboende vishet blir synlig och öppnar dörren till din egna intuition. Ett bra sätt att börja med om du vill reda ut vad som kan dyka upp ur ditt undermedvetna innan du törs gräva djupare.

Familjekonstellationer

 

Detta arbete sker vanligtvis i grupp.

 

En konstellation innebär följande element:

  • Ett tema, t ex ett problem, en personlig konflikt, ett kroppsligt symptom, en önskan...
  • Att en deltagare i gruppen fungerar som företrädare för ett tema
  • Ett öppet informationsfält ur vilket företrädaren inspireras av tankar och känslor
  • Att en ledare öppnar och gör informationsfältet tillgängligt för konstellationen

 

Genom att välja en företrädare för temat kommer personen som äger temat att kunna observera hela konstellationen. Ytterligare element som tillhör temat kan avtäckas för att synliggöra sammanhanget. Lösningar blir synliga genom varsam förändring av deltagarnas positioner. Arbete genom konstellationer är mycket givande eftersom alla teman har sitt ursprung i den familj som ägaren till temat tillhör. Motgångar, abort, sexuella eller emotionella övergrepp och förnekelse av familjehemligheter är ofta orsaker till att någon inte förmår leva upp till sin fulla potential.Vi vet av erfarenhet att även konflikter på arbets­platsen eller i ett annat socialt system kan ha sitt ursprung i uppfostran och den drabbades familjesituation.

I en systemuppställning blottlägger vi sambanden och frigör vägen för sunda och främjande relationer.

Inre resor

 

Resor till den inre världen ger möjlighet att söka kunskap om obehagliga upplevelser som ständigt påverkar människan bortom det dagsmedvetna. Under resan uppdagas samband och orsakssammanhang kring sjukdomsbilder som inte är uppenbara med logiskt och linjärt tänkande. Bekvämt liggande och med slutna ögon leds klienten till sin inre värld med hjälp av en avslappningsmeditation. De bilder, känslor och undanträngda minnen som dyker upp under resan lär sig klienten hantera och förändra genom en speciell kommunikationsteknik. På så sätt kan konflikter, mardrömmar och trauman lösas upp och förvandlas till tillförsikt, motivering och livsglädje. Smärta och depression är ofta en anledning att påbörja ett sådant inre arbete. En session tar vanligen ca 2 timmar men upplevelsen får ta sin tid och vi avrundar först när klienten är redo.

PRISER

Familjekonstellationer

3-6 timmar 

Vi erbjuder grupparbete, max. 12 personer.
Vanligtvis på lördagar efter annonsering.

360 kr /deltagare

enskild deltagare 500 kr/session

500 kr /session

Klangmassage

ca. 50 minuter

EFT-Knackningsakupressur

EFT-behandlingen kan ta olika länge men avslutas först när tillfredsställande resultat nåtts.

500 kr /session

En session avslutas när den känns avrundat för både klient och terapeut.Därför kan det ta olika lång tid.
Förberedande samtal är kostnadsfritt.

1200 kr /session

OH-cards

ca. 50 minuter

500 kr /session

Resor i den inre världen

2 -3 timmar

GALLERI